Naturreservatet Hålebäckseröd

Adress: Hallandsåsen Ängelholm Visa karta

Adress: Hallandsåsen Ängelholm

Naturreservatet Hålebäckseröd är beläget i Ängelholms kommun, drygt tre kilometer norr om Hjärnarps kyrka. Naturreservatet domineras av bokskog som sluttar ner mot Kägleån i de nordvästra delarna. Miljön är värdefull bland annat på grund av sina många rödlistade insektsarter. Området ligger på Hallandsåsen och har en höjd över havet på mellan 100 och 130 meter. Landskapet omkring Hålebäckseröd är omväxlande och utgörs av barrskog, lövskog, åker och betesmark. Hela naturreservatet omfattas av strandskydd.

Visa mer