Magnarps strandmarker

Adress: 262 32 Ängelholm Visa karta

Adress: 262 32 Ängelholm

Magnarps strandmarker är Ängelholms kommuns första kommunala naturreservat. Magnarps strandmark är en strandskyddad kustzon från Vejbystrand till Magnarps hamn med trift, vresros och enesnår. Här finns även rödlistade arter som sånglärka, hämpling, gråtrut och ejder. Skåneleden passerar genom naturreservatet.

Show more

Om denna aktivitet