Fiskekort för nedre delen av Rönneå

Adress: Rönne å Visa karta

Adress: Rönne å

Kortfiskesträckor" Rönneås nedre fiskevårdsområde".
I Rönneå sträcker det sig från "Gåsahalsen" (ungefär ytterleden i Ängelholm) till mynningen i havet.(se karta).

Generella fiskeregler
• Max 2 Laxartade fiskar får behållas per fiskedag (gäller ej regnbåge)
• All lekfärgad lax återutsätts (oberoende av årstid)
• All lax återutsåtts från och med 1 september
• Endast en krok (1,2 eller 3- krok) per bete (ex. vobbler får endast ha en 3-krok)
• Huggkrok får inte användas

- Fiskekort krävs för hela sträckan "Gåsahalsen" - mynningen under perioden Första helgen i mars – 30/9.
- Resten av året är det fritt fiske efter icke laxartad fisk på sträckan "Gåsahalsen" - "Pyttebron".
- Fiske får bedriva sportmässigt. Tillåtna redskap: spinn och fluga. Mete ej tillåtet under mars månad. Mete efter laxartad fisk förbjudet hela året. Barn under 14 år fiskar gratis.
- Fiske får bedrivas från båt, dock ej under mars månad. Trolling är förbjudet, dock är dragrodd tillåtet.
- Första helgen i mars gäller endast speciellt premiärkort som kan köpas hos Varuhallen Hobby, Storg 62, 262 35 Ängelholm. Tel. 0431 143 32.
- Fångst av laxartad fisk är begränsad till max 2 st per dag.
- Minimimått för lax: 45 cm och för öring: 45 cm. Utlekt och lekfärgad fisk skall återutsättas oavsett årstid. Lax fångad efter 31/8 ska varsamt sättas tillbaka.
- Öppen eld får endast förekomma på avsedda platser.
- Maskgrävning vid ån förbjudet.
- Fångstrapport skall lämnas till något av kortförsäljningsställena efter avslutar fiske eller mailas till info@asff.se Ange datum namn, fiskart, antal samt om möjligt kön och vikt.
-För aktuella fisketips kontakta Varuhallen Hobby, Storg 62, 262 35 Ängelholm. Tel. 0431-143 32
- Övriga fiskekort till sträckan kan endast lösas hos försäljningsställen du hittar på www.asff.se Här kan du också läsa mer om fisket i Rönneå.

Fiskekort skall bäras synligt och visas upp vid anmodan. Namn ska finna på alla som kortet gäller för. Om ni inte kommer att fiska tillsammans så boka/skriv ut ett fiskekort per person.

Visa mer

Om denna aktivitet