Ängelholms GK

Adress: Vasatorpsvägen 183, 26693 Munka Ljungby Datum: Tisdag 14 maj 2019 - onsdag 1 jan 2020 Visa karta

Adress: Vasatorpsvägen 183, 26693 Munka Ljungby

Ängelholms Golfklubb. En upplevelse!

I det gästvänliga hörnet av Sverige är Ängelholm en centralort, både genom sitt läge i områdets mitt och som trafikpunkt för vägar, järnväg och flyglinjer samt inte minst när det gäller golfspel.

ÄNGELHOLMS GOLFKLUBB bildades den 28 maj 1973 av några golfentusiaster med Hasse Peterson i spetsen. Hasse var också klubbens första ordförande (1973-1985). De första åren gick åt till att försöka hitta lämplig mark att bygga på. Det var inte så lätt på den tiden då det mesta klassades som god åkermark. 1980 påbörjades banbygget på den plats där banan nu är belägen. Marken arrenderades till en början, men köptes senare. Något som har visat sig vara bra, eftersom klubben nu kan göra de förbättringar man önskar.

Tio år efter klubbens bildande, den 28 maj 1983, slogs det första golfslaget på den nya banan. Den officiella invigningen skedde den 11 augusti 1984 av Prins Bertil. Att arkitekten Jan Sederholm lyckats skapa en mycket trevlig golfbana stod alldeles klart på ett tidigt stadium.

Ängelholms Golfklubb hoppas och tror att Du skall få en trevlig dag.

Visa mer

Tillfällen

Datum    
19 Maj
Söndag 19 maj 2019
20 Maj
Måndag 20 maj 2019
21 Maj
Tisdag 21 maj 2019
22 Maj
Onsdag 22 maj 2019

Om denna aktivitet