Hallandsåsen

Visa karta

Hallandsåsen som är en ca 80 miljoner år gammal urbergshorst, utgör en påtaglig gräns mellan Halland och Skåne. Åsen är mellan 5 och 10 km bred och 40 km lång, från Hovs Hallar i väster till Örkelljunga i öster. Högsta punkt är Högalteknall, 226 m ö h. Vegetationen består av skog, bok och inplanterad gran, mossar, ljunghedar och enefälader och lockar till friluftsliv, sommar som vinter.

I bergets södra sträckning finns flera djupa raviner, bl a Trollehallar med upp till 35 m höga väggar.
På åsens sydsluttning finns Västersjön och Rössjön - två vackra insjöar,
omslutna av djupa skogar. Västersjön har ett gott fiskebestånd och här finns också uthyrning av båtar.

Rössjön är ett fågelskyddsområde. I Rössjön ligger en holme, där Rössjöholms huvudbyggnad låg fram till skånska kriget 1676-79. Ruinen ligger kvar på sin holme och kan besökas på söndagar sommartid.
Strövområdet Djurholmen ligger precis norr om Västersjön och här finns fina vandringsleder, grillplatser mm läs mer på
www.skanskalandskap.se/strovomraden/djurholmen

På åsens norra sida finns anläggningar för bla sommarrodel,
mountainbike, alpin skidåkning och andra fartfyllda upplevelser. Läs mer på www.kungsbygget.com och www.vallasen.se

Show more

Om denna aktivitet