Hallandsåsen

Visa karta

Hallandsåsen är en ca 80 miljoner år gammal urbergshorst, som utgör en påtaglig gräns mellan Halland och Skåne. Åsen är mellan 5 och 10 km bred och 40 km lång, från Hovs Hallar till Örkelljunga. Högsta punkt är Högalteknall, 226 m ö h.

Vegetationen består av skog, bok och inplanterad gran, mossar, ljunghedar och enefälader. I bergets södra sträckning finns flera djupa raviner, bl a Trollehallar med upp till 35 m höga väggar.

Show more

Om denna aktivitet