Vegeå

Adress: Utvälinge, 26200 Ängelholm Visa karta

Adress: Utvälinge, 26200 Ängelholm

I vattnet utanför Vegeåns mynning finns fina sand- och lerbottnar med mycket föda och fågellivet är också mycket rikt. Här finns t ex skärfläckan, som är en vadare, och småtärna, fisktärna och ängspiplärka. en av arterna i fågelbeståndet är internationellt rödlistad och fem är nationellt rödlistade. Rödlistning innebär ett särskild skydd enligt Bern-konventionen. Området är en viktig yngelplats för flatfisk och därför särskilt viktigt för yrkesfisket.

I Vegeåns nedre del, längs en ca 2 kilometer lång sträcka, kan man fiska efter abborre, brax, gädda, mört, ål och öring. Tillåtna fångstmetoder är flug- och spinnfiske samt mete och pimpel. Metfiske efter laxartad fisk är helt förbjudet i ån.

På växtsidan nämner experterna främst arter som ljung, klockljung, kantig fetknopp och glasört.

Visa mer

Om denna aktivitet